Vydané knihy

Pokud nemůžete sehnat některou z uvedených knih, objednejte si ji na e-mailu knihy@dhammarama.eu, rádi vám ji zašleme poštou, poštovné a balné činí 79,-Kč. Knihu si můžete vyzvednou také osobně v Centru všímavosti na Kopečné 19 v Brně.

Abhidhamma a Abhivinaya - novinka

Abhidhamma a Abhivinaya - novinka

Anotace: "Nekonečné je utrpení v kruhu zrozování. Konečná je cesta podle Buddhova učení. Kniha Abhidhamma Abhivinaya je završením životníhodíla ctihodného Áyukusala Thery, ve které jsou shrnujícím způsoben podány postupy Abhivinayi pro zvládání života podle Buddhovy nauky až k dosažení konečného cíle Nibbány." Autor: Āyukusala Thera (Mirko Frýba)
ukázka  více  

 

Roman Hytych: Smrt a nesmrtelnost

Roman Hytych: Smrt a nesmrtelnost

Dovedně žitá přítomnost přináší příjemnou budoucnost, tak lze jednou větou vyjádřit výsledek výzkumu sociálních reprezentací smrti u populací theravádových mnichů a jejich podpůrců na Srí Lance, který je v historii československé psychologie jedinečným příkladem etnopsychologického výzkumu. Hlavní důraz je v textu kladen na metodologický a empirický aspekt
ukázka  více  
Psychologie zvládání života. Aplikace metody Abhidhamma - 6. vydání, Mirko Frýba

Psychologie zvládání života. Aplikace metody Abhidhamma - 6. vydání, Mirko Frýba

Mirko Frýba je již léta učitelem a přátelským rádcem žáků v Asii, Americe, Evropě a zejména v České republice. Vyučuje svěžím způsobem buddhistické techniky zvládání života a meditace. Jeho kniha k tomu přináší cenné návody. Po vyvrcholení své kariéry jako psychoterapeut a univerzitní učitel psychologie se Mirko Frýba stal buddhistickým mnichem na Srí
ukázka  více  
Buddhova meditace všímavosti a vhledu , Mirko Frýba

Buddhova meditace všímavosti a vhledu , Mirko Frýba

První část knihy obsahuje návod k meditaci, který proslovil sám historický Buddha: Buddhova Velká promluva o podkladech všímavosti je zde poprvé přeložen do češtiny přímo z kanonického jazyka páli. Překlad této známé promluvy Mahá Satipatthána Sutta provedl přední český znalec buddhismu Dr. Mirko Frýba. V druhé části knihy je praktický návod na meditaci
ukázka  více  
Umění žít šťastně, Mirko Frýba

Umění žít šťastně, Mirko Frýba

Kniha předkládá čtenáři řadu strategií a svépomocných metod, jejichž cílem je umění zvládat život. Šťastný život není ani tak záležitostí „vlastnictví štěstí“ jako spíše schopností žít šťastně. Štěstí znamená dovednost, které se můžeme naučit. Tato kniha těmto dovednostem všímavého, šťastného a moudrého života učí, je praktickým
ukázka  více  
Slovo Buddhovo, Nyánatiloka

Slovo Buddhovo, Nyánatiloka

Záměrem této knížky je podat jasný přehled celého učení v jeho vnitřních souvislostech - a sice ve všeobsáhlém rámci Čtyř ušlechtilých pravd, tedy pravdy utrpení, jeho vzniku, jeho překonání a k jeho překonání vedoucí Ušlechtilé osmičlenné stezky. Z tohoto podání bude zcela zřejmé, že všechny Buddhovy nauky směřují k jedinému nejvyššímu cíli:
ukázka  více  
Zdeněk Trávníček: Leopold Procházka: První český buddhista

Zdeněk Trávníček: Leopold Procházka: První český buddhista

Mezi různými tradicemi a školami Buddhova učení, které po roce 1989 získaly v České republice své p říznivce, patří i jeho nejstarší podoba, theraváda. Není to však poprvé, kdy se objevují snahy ukot vit Buddhovo učení v naší zemi. Jedním z prvních, kteří se o to pokusili již v první polovině minul ého století, byl dr. ing. Leopold Procházka, český buddhista,
více  
Páli - jazyk, texty, kultura, Mirko Frýba

Páli - jazyk, texty, kultura, Mirko Frýba

Kniha Páli - jazyk, texty, kultura není strohou učebnicí jazyka a čítankou pramenných textů, přináší inovativní přístup k výzkumu a interpretaci textu. Z určitého úhlu pohledu se tak nejedná pouze o výukový text jazyka a analýzy jazyka, ale rámec vědy přesahující text, dokládající obrovskou složitost a komplexnost jevů spojených s lidskou kulturou a
ukázka  více