Metta-Suttaŋ Rozprava o dobrotivosti

(Sutta-Nipāta, Uragavagga 8)
Překlad Michal Horák

1. Karanīyaŋ atthakusalena yan taŋ santaŋ padaŋ abhisamecca.

Takto by měl jednat ten, kdo je v dobrém dovedný, tohoto míruplného stavu mysli by měl dosáhnout.

Sakko uju ca sūjū ca suvaco c´assa mudu anatimānī.

Schopný, čestný, vytrvalý a poučitelný by měl být, laskavý a nikoli pyšný.

2. Santussako ca subharo ca appakicco ca sallahukavutti.

Spokojený s málem, snadno podporovatelný, nepřetížený (povinnostmi),

Santindriyo ca nipako ca apagabbho kulesu ananugiddho.

skromný. Se zklidněnými smysly, důvtipný, zdvořilý, nesnažící se zavděčit těm, kteří jej podporují.

3. Na ca khuddaŋ smācare kiñci, yena viññū pare upavadeyyuŋ.

Nečiní ani maličkosti, za kterou by jej mohli moudří kárat.

Sukhino vā khemino hontu, sabbe sattā bhavantu sukhitattā.

šťasten a beze strachu (si přeje): Ať jsou všechny bytosti šťastny.

4.-5. Ye keci pānabhūt´atthi tasā vā thāvarā vā anavasesā.

Jakékoli dýchající bytosti, slabé i silné, žádnou nevyjímaje.

Dīghā vā ye mahantā vā majjhimā rassakā anukathūlā.

Dlouhé, velké i střední, krátké, malé i boubelaté.

Ditthā vā ye vā aditthā ye ca dūre vasanti avidūre.

Viditelné i neviditelné, pobývající daleko i blízko.

Bhūtā vā sambhavesī vā: sabbe sattā bhavantu sukhitattā.

Zrozené i nezrozené (přeje si): Ať jsou všechny bytosti šťastny.

6. Na paro paraŋ nikubbetha, nātimaññetha katthaci naŋ kañci,

Ať jeden druhého neklame, není k němu jakkoli kdekoli přezíravý.

Vyārosanā patighasaññā nāññamaññassa dukkham iccheyya.

Ať nepřeje jeden druhému utrpení, ve zlobě a s nenávistným myšlením.

7. Mātā yathā niyaŋ puttaŋ āyusā ekaputtam anurakkhe.

Stejně tak jako matka svého syna, jediné dítě, ochrání s nasazením vlastního

Evaŋ pi sabbabhūtesu mānasam bhāvaye aparimānaŋ.

života. Tak by měl pěstovat neomezené přání dobra ke všem žijícím bytostem.

8. Mettañ ca sabbalokasmiŋ mānasaŋ bhāvaye aparimānaŋ.

Měl by pěstovat myšlenku neomezeného přání dobra do všech světů.

Uddhaŋ adho ca tiriyañ ca asambādhaŋ averaŋ asapattaŋ.

Nahoru, dolů a kolem dokola bez omezení, bez zášti a nepřátelství.

9. Titthaŋ caraŋ nissinno vā sayāno vā yāvat´assa vigatamiddho

Ať stojí, jde, sedí nebo uléhá, po celou dobu, kdy je vzhůru, by měl dosahovat

Etaŋ satiŋ adhittheyya: Brahmam etaŋ vihāraŋ idha-m-āhu.

této všímavosti: říkají, že to je božské dlení v tomto světě.

10. Ditthiñ ca anupagamma sîlavā dassanena sampanno.

Opustí mylný názor vybaven mravností a vhledem.

Kāmesu vineyya gedhaŋ na hi jātu gabbaseyyaŋ puna-r-eti.

Zanechá lačnosti smyslů a již nebude zrozen v mateřském lůně.

 

MP3 nahrávka  stáhnout